To content (skip navigation)

Przystań Muzycznej Wyobraźni

Ci, którzy chcieli wzbogacić swoją wiedzę z zakresu muzycznej literatury gitarowej, techniki gry , wirtuozów gitary oraz teorii i praktyki funkcji keyboardów, zgromadzili się w sobotę 6 kwietnia na warsztatach – Przystań Muzycznej Wyobraźni. Był to dobrze spożytkowany czas, który pozwolił nabrać szerszej perspektywy muzycznej.