To content (skip navigation)

Próba wokalistów

W piątek 26 kwietnia 2019  o godzinie 19.00 – 19.55 odbędzie się próba dla wszystkich uczniów klasy śpiewu, którzy biorą udział w  koncercie końcoworocznym.  Celem spotkania  będzie praca nad piosenką finałową koncertu. Zajęcia poprowadzi  P. Julia Niestrój.

Zapraszamy :)