To content (skip navigation)

Próba gitarzystów – praca nad piosenką

W piątek 26 kwietnia o godzinie 20.00 do 20.30 pod kierunkiem p. Julii Niestrój orkiestra gitarowa 3 , będzie pracowała nad piosenką, do której akompaniować sobie będzie na koncercie końcoworocznym.  Prosimy o obecność i zaangażowanie. Obwiązuje obuwie zmienne.